Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervoerscondities en annuleringsvoorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de personenvervoercondities van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)/Verenigde Nederlandse Passagiers-Rondvaartbedrijven (VNPR) van toepassing, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Op annuleringen van geboekte vaarten zijn onze Annuleringsvoorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 30206769.

Opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan Rederij Schuttevaer VOF. Bij annulering meer dan één maand voor de in de bevestiging genoemde vertrekdatum is de opdrachtgever aan Rederij Schuttevaer VOF 25% verschuldigd van hetgeen hij bij  instandhouding van de opdrachtbevestiging aan Rederij Schuttevaer VOF verschuldigd zou zijn. Op dezelfde voet is de opdrachtgever 50% verschuldigd bij annulering uiterlijk één maand voor de vertrekdatum en 100% binnen 14 dagen voor de vertrekdatum. Voor een annuleringsverzekering dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen.